Harmonogram

Wszystkie dokumenty, które są niezbędne do uzyskania pomocy przygotujemy za Ciebie. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku dostaniesz od nas Przewodnik młodego rolnika, w którym wyjaśnimy wszystkie zobowiązania wobec ARIMR oraz zawrzemy najlepsze schematy działania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania zobowiązania.

I. Po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy ARIMR ma 180 dni na wydanie decyzji. W tym czasie zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca uprawy w Twoim gospodarstwie.

II. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy w ciągu 9 miesięcy należy:

 • jeżeli nie były spełnione w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy:
  • nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan;
  • rozpoczęcia prowadzenia działalności  rolniczej w gospodarstwie jako kierujący;
  • ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik;
  • uzyskania wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów;
  • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

II. Od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy masz maksymalnie 3 lata na:

a) zrealizowanie wszystkich inwestycji zawartych w biznesplanie;

b) osiągnięcie 10% wzrostu WEG;

c) uzupełnienie wykształcenia;

d) przygotowanie sprawozdania z realizacji biznesplanu;

e) złożyć wniosek o płatność drugiej raty (20% premii);

III. Przez 5 lat zobowiązania:

a) prowadzisz ewidencję przychodów i rozchodów

b) utrzymujesz 10% wzrost WEG

c) utrzymujesz resztę zobowiązań

Jeżeli cokolwiek z wymienionych wyżej rzeczy nie jest dla Ciebie jasne skontaktuj się z nami a chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.